0905 40 88 36 info@cukrarengerek.sk

Výroba
Ul.Kliňanská cesta 1284 , Námestovo

Cukrareň
Námestie P.O. Hviezdoslava,
(Pri kine), Námestovo

Výročia

spať

Torta k 50. narodeninám [20/22]

spať

Torta k 50. narodeninám [20/22]

Veľkosť 30x30cm.